SOLIDadvocaten

Kennis, krachten en ambitie

Voorstelling

Solid is enkele jaren geleden ontstaan uit de bundeling van kennis en krachten van twee ambitieuze advocaten uit Schilde. Zij waren ervan overtuigd dat u – net zoals zij – geen tijd heeft om tijd te verliezen.

Een direct en laagdrempelig contact naast een pragmatische aanpak, daar gaat Solid voor. Daarnaast is het uiteraard een evidentie dat een solide en dus een stabiele, betrouwbare en kwalitatieve dienstverlening wordt aangeboden.

Solid doet er dan ook alles aan om u bij:
... vragen zo snel mogelijk een werkbaar antwoord of oplossing te geven.
... geschillen te begeleiden naar een voldoening gevende en evenwichtige oplossing.
... het aangaan van contracten of het maken van afspraken met anderen te informeren en begeleiden zodat de kans op eventuele toekomstige geschillen of onduidelijkheden geminimaliseerd wordt.

Solid heeft een jarenlange ervaring in uiteenlopende rechtstakken en richt op cliënten uit de omgeving van Antwerpen of de Kempen maar ook tot ver daarbuiten.- Annemarie Vanderpoorten -

 • Meer dan 10 jaar gespecialiseerd in het sociaal recht. Naast advocate lector aan de Thomas More hogeschool in Geel en verbonden aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven. Auteur van diverse arbeidsrechtelijke publicaties.

  • Annemarie Vanderpoorten (º1981) heeft inmiddels meer dan 10 jaar ervaring in het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

   Zij vatte haar rechtenstudie (met als specialisatie sociaal recht) aan meteen nadat zij als maatschappelijk assistente voltijds aan de slag ging bij de juridische dienst van een grote middenveldorganisatie.

   Nadat zij in 2009 afstudeerde met onderscheiding aan de Universiteit van Antwerpen vervolgde Annemarie haar sociaalrechtelijke carrière aan de balie van Brussel waar zij haar stage bij het kantoor Lydian doorliep. Na haar stage was Annemarie achtereenvolgens werkzaam bij advocatenkantoren Curia en Van Huffelen & Co.

   Annemarie ambieert als advocate een zeer pragmatische aanpak al laat de academische kant van het (sociaal) recht haar zeker ook niet onberoerd. Dit blijkt onder meer uit haar mandaten als lector aan de Thomas More hogeschool en dat van medewerker van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven. Niet alleen vervult Annemarie er onderwijsopdrachten in het arbeidsrecht en het sportrecht, ook werkte zij mee als auteur aan verschillende publicaties.

   Hoewel Annemarie een bijzondere interesse heeft in het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het sportrecht heeft zij zich de voorbije jaren ook bekwaamd in o.a. burgerlijk recht (m.i.v. aansprakelijkheidsrecht), overeenkomstenrecht, invorderen van facturen, ambtenarenrecht, inbreuken op de verkeerswet, ...Advies en bijstand in het kader van:
 • Algemene arbeidsovereenkomsten (deeltijds, voltijds, tijdelijk, welomschreven werk, bepaalde of onbepaalde duur, studenten, handelsvertegenwoordigers)
 • Arbeidsduur (o.a. algemene arbeidsduur, flexibiliteit, overuren, ... )
 • Arbeidsongeschiktheid (door ziekte of een (arbeids)ongeval)
 • Arbeidsreglementen
 • Bedrijfsdocumenten (o.a. omtrent de toekenning van maaltijd- of ecocheques / het gebruik van internet of mobiele telefonie, ... )
 • Carpolicy
 • Einde van de arbeidsovereenkomst (o.a. ontslagmodaliteiten, opzegtermijn, opzeggingsvergoeding, dringende reden, collectief ontslag, ontslag van een beschermde werknemer)
 • Grensoverschrijdend arbeidsrecht (o.a. internationale tewerkstelling, grensarbeid)
 • Loon (o.a. vast loon, variabel loon, extralegale voordelen, bescherming van het loon)
 • Ondernemings-CAO's (o.a. niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen)
 • Overlegorganen (Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, syndicale- of vakbondsafvaardiging)
 • Samenwerkingsovereenkomsten (o.a. terbeschikkingstelling, zelfstandige samenwerking)
 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst (o.a. arbeidsongeschiktheid, thematische verloven, tijdskrediet, vakantie)
 • Sociale verkiezingen
 • Specifieke clausules in arbeidsovereenkomsten (o.a. niet-concurrentiebeding, intellectuele eigendom, ...)
 • Statuut van de betaalde / onbetaalde sportbeoefenaar in de verschillende sporttakken
 • Welzijn op het werk (o.a. : discriminatie, pesterijen, preventie en bescherming)
 • (Ver)koop, (ver)huur en zakelijke rechten m.b.t. onroerend goed (advies, onderhandelingen en gerechtelijke procedures), o.a.
 • opmaken of nakijken van (aan)koopbelofte, (ver)koopovereenkomst, optie, (handels)huurovereenkomst, erfpacht- of opstalovereenkomst, statuten van het gebouw (basisakte), ...
 • totstandkoming, nietigverklaring, ontbinding, verbreking, opzegging van genoemde overeenkomsten
 • Bouwzaken (advies, onderhandelingen en gerechtelijke procedure)
 • opmaken of nakijken van overeenkomsten als of met aannemer, onderaannemer, bouwheer, architect, bouwpromotor (Wet Breyne), vastgoedmakelaar...
 • bouwgebreken
 • stedenbouwkundige voorwaarden of overtredingen
 • bijstand bij expertises
 • opmaken of nakijken van algemene voorwaarden
 • Burengeschillen
 • Specifieke regelgeving inzake zorgvastgoed (assistentiewoningen, zorgflats, serviceflats, ...)
 • Geldige totstandkoming van een overeenkomst
 • Verplichte / verboden vermeldingen in contracten
 • Advies en bijstand bij de (niet) uitvoering van overeenkomsten
 • Advies en bijstand bij de beëindiging van overeenkomsten (door opzegging, verbreking, minnelijke ontbinding, gerechtelijke ontbinding, buitengerechtelijke ontbinding,...)
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziekten
 • Internationaal Sociale Zekerheidsrecht (o.a. internationale tewerkstelling, toepasselijk recht)
 • Sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers / zelfstandigen
 • Werkloosheid
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)
 • Algemene contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

  Meer specifiek:
 • beroepsaansprakelijkheid (bv. accountant, notaris, vastgoedmakelaar, arts, ...
 • vastgoedrecht : als bouwheer, aannemer, onderaannemer, architect, studiebureau, leverancier, notaris, (ver)koper, vastgoedmakelaar, (ver)huurder, ...
 • arbeids- en sociaal recht
 • sportrecht
 • Bankrecht
 • Beslagrecht
 • Inbreuken op de verkeerswet
 • Invorderen van facturen
 • ...

 • Hoewel iedere advocaat bepaalde specialisaties heeft, weten wij dat u daar eigenlijk geen boodschap aan heeft... Wanneer wij geconfronteerd worden met vragen die buiten ons expertiseveld liggen, zullen wij u dan ook graag en uiteraard steeds vrijblijvend doorverwijzen naar een van onze geprefereerde partners.
  Haal tijdelijk een Solid Advocaat in huis voor:

 • Bijstand bij veranderingsprocessen;
 • Het opzetten en uitwerken van tijdelijke projecten;
 • Vervangingsopdrachten;
 • ...

 • U kan ook een Solid Advocaat onder de arm nemen voor tal van freelance opdrachten.


  - Erelonen & voorwaarden -


  Solid Advocaten hanteert democratische erelonen die variëren naargelang de vereiste ervaring, eventuele hoogdringendheid of complexiteit van de zaak. Voorafgaande en transparante afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden bespreekbaar.

  In dit document leest u alle informatie over erelonen, belangrijke informatie en voorwaarden.  - Annemarie Vanderpoorten -

  • Schilde, België

  • info@solid-law.be